کدهای جدید

به اطلاع همکاران محترم میرسانیم کدهای تبلیغات پاپ آپ و پاپ باکس بروز رسانی شده اند.لذا جهت ادامه فعالیت کد ها را به روز رسانی نمایید.

لطفا کدها را بین تگ های <body> قرار دهید. ممکن است بعضی از سایت های شما بین کد <head>کار کنند که مشکلی از نظر ما ندارد، اما در صورت عدم کارکرد درست لطفا در بین کد <body> تست و امتجان نمایید.