چرا ایران امیر

به لطف خداوند متعال و با همکاری بزرگان اینترنت ایران شرکت ایران امیر با پیاده سازی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری بسیار پیشرفته در حوزه فناوری اطلاعات و همچنین با ایجاد یک بستر بزرگ اینترنتی و تبلیغاتی توانسته فرصت های بسیار مناسب شغلی و کارآفرینی برای عموم ملت فراهم آورد.

شما چگونه با همکاری میکنید: 

  • با نمایش تبلیغات در سایت و یا وبلاگ (نمایش دهنده)
  • ارائه و درج تبلیغات در سایت ایران امیر و ارائه خدمات به میلیون ها کاربر(تبلیغ دهنده)