کاربران ویژه

چنانچه فاکتورهای مناسب یک سایت از نظر(کیفیت - محتوا - برندینگ) مورد پسند واحد فنی مدیران قرار بگیرد به کاربران ویژه تغییر وضعیت خواهید داد.