ads
ads

تعرفه تبلیغات

برای درج تبلیغ خود در سایت پس از عضو شدن در سایت حساب خودتان را شارژ بفرمایید و سپس در قسمت درج تبلیغات، تبلیغات خودتان را درج نمایید و پس از تایید مدیران به نمایش در خواهد آمد.

تعرفه نمایش

جدول تعرفه بر اساس تعداد ورودی ( به ازای IP )

کلاس تعداد ورودی به ازای هر ورود موفق به سایت شما قیمت کل پرداختی به ریال
A 5000 80 ریال 400,000
B 10000 80 ریال 800,000
C 20000 80 ریال 1,600,000
D 50000 80 ریال 4,000,000
E 100000 80 ریال 8,000,000
F 500000 80 ریال 40,000,000
G 1000000 80 ریال 80,000,000

تعرفه نمایش پاپ باکس
5000 80 ریال 400,000
20000  80 ریال 1,600,000